Hjem > Nyheder > Indhold

Flydende egenskab

Sep 05, 2017

Væske er en af ​​de tre store fysiske former. Det har ingen bestemt form og påvirkes ofte af beholderen. Men dets volumen er konstant under tryk og temperatur invariant. Derudover er trykket, der udøves af væsken på beholderens side, forskelligt fra den for andre tilstande.

Der er ingen bestemt form, det er flydende, og det påvirkes ofte af beholderen. Beholderens form, væsken, formen af ​​væsken. Det har et vist volumen, og væskens volumen er konstant under tryk og temperatur invariant. Det er svært at komprimere til et mindre volumen.

Forholdet til tryk temperatur: volumen af ​​væske er konstant under tryk og temperatur invariant. Derudover udøver væsken tryk på beholderens sider såvel som andre fysiske tilstande. Dette tryk sendes i alle retninger, ikke falder og øges med dybden (jo dybere vandet er, desto større vandtryk).

En forøgelse i temperatur eller reduceret tryk kan generelt fordampe væsken og blive en gas, såsom opvarmning vand til vanddamp. Tryk eller afkøling kan generelt størkne en væske og blive et fast stof, såsom at reducere vand til is. Imidlertid trykker ikke trykket alene alle gasser, såsom ilt, hydrogen og helium.

Væske og tryk

Når trykket er P, når trykket er P:

P = rho GH

Rho er væskens densitet.

G = gravitation

H = centerpunkt til flydende overflade

Væske er flydende, og det er i hvilken form det er i den form. Når van der Waals af de flydende molekyler er brudt, bliver objektet omdannet til en gasformig tilstand; Når varmen mellem væskens molekyler reduceres, kan de kemiske bindinger mellem molekylerne dannes, og de kemiske bindinger bliver faste, når molekylerne dominerer.

Væske og faststof, flydende og isotrope egenskaber (fysiske egenskaber i forskellige retninger), det vil sige fordi genstandene fra fast til flydende på grund af temperaturstigningen gør atom- eller molekylær bevægelse og ikke længere kunne holde den oprindelige faste position, så strømmen genereres. Men på dette tidspunkt er tiltrækningen mellem molekyler eller atomer større, så de ikke spredes, så væsken har stadig et bestemt volumen.

Faktisk har mange små områder af det flydende indre stadig strukturen af ​​en lignende krystal - "krystallografisk region". Likviditet er "klassen zone", der kan flyttes fra hinanden til den anden. Vi laver en metafor, på asfalten fra "trafik", hver bil har en fast position er den mand, der er i en "zone", og den relative bevægelse mellem bilen og bilen, dette skaber strømmen af ​​hele holdet.

Væske er forskellig fra gas, den har en vis mængde. Væsken er forskellig fra den faste tilstand. Det er flydende og har derfor ingen fast form. Ud over flydende krystal er både flydende og amorfe faste stoffer isotrope, som er de vigtigste makroskopiske egenskaber af væske.